SE: 40-års jubileum med Råås Kvarndagar 2019 vid Råås Kvarn, Torpa Socken, Ydre, Östergötland. Ett väldigt trevligt och populärt evenemang som anordnas under två sommardagar vart annat år. Läs mer om Råås Kvarn på www.raaskvarn.se.

EN: 40th anniversary of Råås Kvarndagar 2019 at Råås Kvarn, Torpa Socken, Ydre, Östergötland. A very nice event that takes place on two summer days every other year. Read more at www.raaskvarn.se.

DE: 40-jähriges Jubiläum mit Råås Kvarndagar 2019 in Råås Kvarn, Torpa Socken, Ydre, Östergötland. Eine sehr schöne Veranstaltung, die jedes zweite Jahr an zwei Sommertagen stattfindet. Lesen Sie mehr unter www.raaskvarn.se.