Ett helt liv har Jan Karlsson från Svenningeby i Norra Vi Socken, Ydre, spenderat i skogen, i sitt yrke och som jägare. Anne-Marie Johansson, representant från Norra Vi Hembygdsförening, träffar Jan på gallringsjobb i beteshagar i Baggemålen, de samtalar om yrkeslivet och miljön i skogen. Den här filmen är en del i serien ”Vår vardag – våra val”, ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats med stöd från Norra Vi Hembygdsförening.