Kolmila i Ådala, Ydre

SE: Mikael tänder en kolmila för hobbysmide i Ådala, Ydre, Östergötland, Sverige. EN: Mikael lights a coalmila for hobby blacksmithing in Ådala, Ydre, Östergötland...