SE Sågning av brädor med bondsåg hos Höglycke Farming, Höglycke, Ydre. Kontakta joellindqvist@live.se om du vill såga brädor av dina trädstockar i Ydre-trakten.

EN Sawmill at Höglycke farming, Höglycke, Ydre. Contact joellindqvist@live.se if you want to saw boards of your tree trunks in the Ydre area.

DE Sägen von Dielen aus Birkenstämme mit einer ”Bauernsäge” bei Höglycke Farming, Höglycke, Ydre. Wenden Sie sich an joellindqvist@live.se, wenn Sie Bretter von Ihren Baumstämmen sägen möchten.