SE: Mikael tänder en kolmila för hobbysmide i Ådala, Ydre, Östergötland, Sverige.

EN: Mikael lights a coalmila for hobby blacksmithing in Ådala, Ydre, Östergötland, Sweden.

DE: Mikael zündet ein Kohlenmeiler für seinen hobby als Eisenschmied in Ådala, Ydre, Östergötland, Schweden.