Anders Sellgren har bott i Gamla affären i Tullerum sedan 20 år. Anders har även arbetat som lärare i Österbymo. Anne-Marie Johansson och Anders diskuterar situationen idag och framtiden i bygden med aspekt från miljö- och klimatförändringar. ”Vår vardag – våra val” är ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats med stöd från Norra Vi Hembygdsförening och Kinda-Ydre Sparbank.