Vandring längs Östgötaleden i Ydre kommun, från i norr, Kungabordet’s utsiktsplats på Stora Rödje, söderut till Ådala Vindskydd vid Lodhulta bro och Bulsjöån. Sträckan har orange märkning, är cirka 6 kilometer lång och tar cirka 1-2 timmar att vandra i normal takt.

Underlaget består till större delen av gamla stigar samt grus- och skogsbilvägar. Leden relativt lätt att vandra med mestadels god framkomlighet. Kalhyggen och ungskog som inte gallrats kan dock påverka framkomligheten avsevärt här och var. En del branta sträckor stig finns på Vassviksberget och mellan Jonslidsvägen och Kärret.

Längs leden har Norra Vi Hembygdsförening placerat informationsskyltar vid historiska platser. Vid Lilla Rödje ängar och Jonslidsvägen ansluter Norra Vi vandringsled. Åt norr går leden mot Visskvarn och Smedstorp. Söderut går Östgötaleden vidare mot Sunds Bruk, Bulegrottan och Ydregården i Österbymo.

För digitala kartor av Östgötaleden se www.ostgotaleden.se.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.