Betesmarken i nordöstra delen av Herbergshult Naturreservat, i Norra Vi socken, Ydre kommun. Vid grinden till betesmarken finns parkering, skyltning och sittbord. Sittbord finns även längs den korta stigen till Östersjön, där det också finns sittbord samt eldplats. Annars är det inte så mycket att göra mer än att beskåda växtligheten och lyssna på fågelsången. Stigarna i lövskogen kan vara mer eller mindre synliga om boskap betat nyligen eller inte, så i det här området handlar det mer om att ströva fritt än att följa en specifik led. Vandrar du tillräckligt länge når du utsiktsplatsen Klevaberget vid hällmarken i södra delen av reservatet. Läs mer om reservatet hos Länstyrelsen Östergötland.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.