Magnus Mattsson, virkesinköpare på Sydved och Christer Somvall, virkesmätare på Biometria, vandrar från sjön Nästången till Lodstugan. De diskuterar klimatförändringar och hur skogen och skogsbruket har förändrats genom åren. ”Vår vardag – våra val” är ett projekt som drivs av Norra Vi Hembygdsförening. Filmen har producerats med stöd från Norra Vi Hembygdsförening och Kinda-Ydre Sparbank.