SE Vid Buleån i Österbymo, där Svinhultsvägen går över ån, finns en liten badplats.

EN At Buleån in Österbymo, where Svinhultsvägen crosses the river, there is a small swimming area.

DE Am Buleån in Österbymo, wo der Weg nach Svinhult den Fluss überquert, ist eine kleine Badestelle.